نیروگاه 7 مگاواتی خورشیدی شهر سربیشه به شبکه متصل شد

نیروگاه هفت مگاواتی شهر سربیشه استان خراسان‌جنوبی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مناطق کم آب و محروم کشور با بکارگیری نیروهای متخصص بومی، سومین نیروگاه خورشیدی مگاواتی استان‌ خراسان‌جنوبی به ظرفیت هفت مگاوات در شهرستان سربیشه توسط بخش خصوصی […]