نیروگاه 7 مگاواتی خورشیدی شهر سربیشه به شبکه متصل شد

نیروگاه هفت مگاواتی شهر سربیشه استان خراسان‌جنوبی به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت

بیشتر بخوانید