تماس با ما

واحدها
مدیر مسئول
روابط عمومی و تبلیغات
سردبیر
سرویس نفت، گاز و پتروشیمی
سرویس صنایع
سرویس معادن
سرویس سياسی
سرویس بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
سرویس بورس، بانک و بیمه
سرویس دانش‌بنیان
سرویس اجتماعی
سرویس بين‌الملل
گروه شهروند خبرنگار
پست الكترونيك
president@navaysanat.ir
PR@navaysanat.ir
newsroom@navaysanat.ir
oil@navaysanat.ir
Industry@navaysanat.ir
mines@navaysanat.ir
political@navaysanat.ir
HSE@navaysanat.ir
bank@navaysanat.ir
Knowledge@navaysanat.ir
social@navaysanat.ir
world@navaysanat.ir
freereporter@navaysanat.ir
اخبار و مطالب با ذکر نام شما منتشر می‌گردد | نوای صنعت مجاز به اصلاح، انتشار یا عدم انتشار مطالب دریافتی است