طیبی گفت: یکی از فلسفه‌های اصلی تشکیل جهاددانشگاهی تولید فناوری‌های موردنیاز کشور از طریق انجام تحقیقات کاربردی و پیگیری تجاری‌سازی آنهاست.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: بامداد امروز سیاره همسایه زمین و یکی از غول‌های گازی با یکدیگر ملاقات کردند.
آرشیو
اخبار دسته بندی: علمی پزشکی
فیلم و صوت