بررسی طرح های پیشنهادی شرکت مدیریت و توسعه مکران با حضور معاون اول رئیس جمهور
تصویب اجرای ۲۴ پروژه در قالب ۷ طرح و سرمایه گذاری ۲,۷ میلیارد یورو/ امضا سند همکاری توسعه سواحل مکران با چهار شرکت بزرگ صنعتی و معدنی ایران

جلسه هماهنگی و بررسی طرح های پیشنهادی شرکت مدیریت و توسعه مکران عصر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول

بیشتر بخوانید