08:28

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

در چهاردهمین کمیسیون صنایع دستی اتاق تعاون ایران صورت می گیرد؛بررسی نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی

بررسی نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری در چهاردهمین نشست نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی و آسیب شناسی دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی را بررسی می کند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری در چهاردهمین نشست نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی و آسیب شناسی دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی را بررسی می کند.

چهاردهمین کمیسیون تخصصی صنایع دستی، فرش و گردشگری با ۲ دستور فردا در اتاق تعاون ایران با حضور نمایندگان اتاق ها و اتحادیه و بانک توسعه تعاون برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، بررسی نحوه اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری در حوزه صنایع دستی و آسیب‌شناسی دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی دستورات نشست فردای این کمیسیون خواهد بود.

منبع: اتاق تعاون