19:01

1403/05/02

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

توضیح گروه مپنا درباره نیروگاه پره سر

نیروگاه پره سر که به روش سرمایه گذاری “ساخت، بهره برداری، واگذاری” یا BOT احداث شده، بر اساس قرارداد 20 ساله خرید تضمینی، در دوره بهره برداری قرار دارد و برق تولید خود را به شبکه تحویل می دهد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  متعاقب انتشار یک خبر به نقل از مدیر بهره‌برداری نیروگاه پره سر با مضمون “بررسی تاسیس مزارع ماینر ارز دیجیتال در حاشیه این نیروگاه و تحویل برق مازاد برای بهره‌برداری این صنعت” گروه مپنا توضیح زیر را ارسال کرد.

نیروگاه پره سر که به روش سرمایه گذاری “ساخت، بهره برداری، واگذاری” یا BOT احداث شده، بر اساس قرارداد 20 ساله خرید تضمینی، در دوره بهره برداری قرار دارد و برق تولید خود را به شبکه تحویل می دهد.

بنابراین با یادآوری مجدد این موضوع که نقش گروه مپنا در این نیروگاه بر اساس تعهدات قراردادی، صرفاً بهره برداری از نیروگاه و تولید برق است، تأکید می شود مصارف برق تولید این نیروگاه مطابق قوانین و مقررات موضوعه صنعت برق کشور و توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.

بنابراین هر گونه تصمیم گیری برای تحویل برق تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری یا خارج از آن بر عهده وزارت محترم نیرو است که وفق سیاست ها و مقررات مربوطه برای آن تصمیم گیری خواهد شد.