سرپرست مدیریت عامل شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه منصوب شد

مهندس مهدی مرادی از سوی مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بعنوان سرپرست شرکت پیشرو معادن

بیشتر بخوانید