رکورد واردات تلفن همراه شکست

رکورد واردات تجاری تلفن همراه در ۱۷ ماه گذشته با واردات حدود ۹۰۰ هزار دستگاه شکسته شد و افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر، کاهش قیمت تلفن همراه را نیز در پی داشت. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به […]