ترامپ: پاسبانی از خاورمیانه برعهده کشورهایی از جمله ایران است

رئیس جمهور آمریکا گفت که کار پاسبانی از خاورمیانه باید به عهده کشورهای دیگری از جمله ایران باشد نه آمریکا. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره مداخله این کشور در امور کشورهای خاورمیانه گفت: به نظر من، بدترین اشتباهی که آمریکا مرتکب شد ، رفتن […]