ترامپ: پاسبانی از خاورمیانه برعهده کشورهایی از جمله ایران است

رئیس جمهور آمریکا گفت که کار پاسبانی از خاورمیانه باید به عهده کشورهای دیگری از جمله ایران باشد نه آمریکا.

بیشتر بخوانید