در شورای فقهی بانک مرکزی انجام شد؛
تصویب ابزار جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف کنترل رشد نقدینگی

با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای

بیشتر بخوانید