فولاد مبارکه؛ سازمانی جهان‌تراز و موفق در تولید علم و ثروت

به گزارش نوای صنعت، شرکت فولاد مبارکه در تمامی سال‌های فعالیت، مأموریت اصلی خود را ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی

بیشتر بخوانید

خبرنگاران؛ پیام‌آوران امید و نشاط در جامعه

به گزارش نوای صنعت، متن پیام به شرح زیر است: در ادوار مختلف تاریخ، مورخان، کاتبان، واعظان و خطابه‌گویان وظیفه خطیر

بیشتر بخوانید