03:54

1403/02/03

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

۲ انتصاب جدید در پالایش و پخش/حکم

با حکم معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، «رئیس روابط عمومی» و مشاور مدیرعامل در مسئولیت های اجتماعی این شرکت منصوب شدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  با حکم علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، مهدی اسماعیلی به سمت«رئیس روابط عمومی» شرکت منصوب شد.

 همچنین در حکم دیگری از صادق آبادی، زیبا اسماعیلی به سمت «مشاور مدیرعامل در مسئولیت های اجتماعی»  منصوب شد.