18:49

1403/01/26

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

نوسازی ناوگان اتوبوس شهری در دولت بررسی می‌شود

وزارت کشور پیشنهاد واردات ناوگان نو با کاربری اتوبوس شهری تا سقف مشخص (به میزان ۵۰ درصد مازاد بر ظرفیت تولید داخل) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، با گذشت بیش از یک سال از مصوبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ شورای اقتصاد با موضوع جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون‌شهری، فرآیند تولید خودرو به تعداد مورد نیاز کشور هنوز با میزان مطلوب فاصله دارد.

پیرو مصوبه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ شورای اقتصاد، ضمن رفع بخش عمده مسائل مالی این طرح، زمان مدت بازپرداخت تسهیلات از ۷ به ۱۲ سال افزایش یافت که رشد سهم حمایت از دولت را به همراه داشت.

وزارت کشور با توجه به ضرورت نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی شهری کشور، پیشنهاد واردات ناوگان نو با کاربری اتوبوس شهری تا سقف مشخص (به میزان ۵۰ درصد مازاد بر ظرفیت تولید داخل) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.

این پیشنهاد در کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست هیات دولت روند بررسی خود را دنبال می کند.