18:48

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

نفت در گذر زمان/چهاردهم مرداد ۱۳۳۰

شکست مذاکرات هیات انگلیسی در تهران، پس از میانجی گری هریمن، فرستاده ویژه ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  پس از بازگشت هریمن از تهران – که به منظور میانجی گری در مناقشه نفت بین ایران و انگلیس انجام گرفته بود- در 12 مرداد 1330، میدلتون، کاردار سفارت انگلیس در تهران، نامه ای به دولت ایران ارسال کرد که در این نامه، دولت انگلیس به نام خود و به نام شرکت سابق نفت، اصل ملی شدن نفت ایران را پذیرفته و از اعزام هیاتی ویژه به ریاست یک وزیر برای انجام مذاکره به ایران خبر داده بود.

در همان روز هریمن با انتشار بیانیه ای، پیشاپیش رضایت خاطرآمریکا را در مورد سازش صورت گرفته میان طرفین اظهار داشت. هیات انگلیسی به سرپرستی ریچارد استوکس، وزیر مشاور و مهردار سلطنتی، روز بعد وارد تهران شد. اما در نهایت به شکست انجامید.