17:46

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

نتایج پایش ملی اعلام شد؛بهبود شاخص ملی کسب‌ و کار در بهار ۹۸

گزارش مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران از فضای کسب‌وکار در بهار ۹۸ نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار نسبت به زمستان ۹۷ وضعیت بهتری پیدا کرده اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامساعدتر است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال ۱۳۹۸ رقم شاخص ملی کسب‌وکار ۶.۱۷  (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان۱۳۹۷ با میانگین ۶.۲۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

  • موانع اصلی کسب‌وکار

پایش ملی کسب‌وکار از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران با نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. در بهار ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. قابل ذکر است که در ۴ دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در ۷ دوره پاییز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۸، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که از زمان آغاز تنش‌های ارزی در پاییز ۹۶، فضای کسب‌وکار با مسئله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه مواجه شده و این موضوع به غیرقابل پیش‌بینی شدن فعالیت اقتصادی دامن زده است.

  • وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها

بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی کسب‌وکار در بهار۱۳۹۸، استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان،   دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، مازندران و گیلان دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

  • وضعیت بخش‌های اقتصادی

بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۳۹۸، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۵) و بخش صنعت (۶.۱۴) را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.

  • شرایط رشته فعالیت‌های اقتصادی

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی رشته‌های ۱- آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ۲-فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی ۳- سایر فعالیت‌های خدماتی، دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- خدمات مربوط به تأمین جا و غذا ۲- املاک و مستغلات ۳- استخراج معدن، بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

  • وضعیت بنگاه‌های اقتصادی

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از طرح پایش ملی کسب‌وکار، بنگاه‌های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر کارکن (۵.۶۸) دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های با تعداد  ۶ تا ۱۰ کارکن (۶.۲۱) دارای بدتری وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد وضعیت برای بنگاه‌های کوچک دشوارتر از بنگاه‌های نسبتا بزرگ اقتصادی است.

  • شاخص کسب‌وکار بر اساس نظریه شاخص بر اساس نظریه شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، عدد ۶.۲۹ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد به‌طوری‌که میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۱۸ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۴۴ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۳۱ و محیط مالی با عدد ۸.۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران