18:44

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای آذربایجان غربی خبر داد:توقف رهاسازی آب به دریاچه ارومیه در فصول زراعی

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از توقف رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه به‌منظور جلوگیری از هدررفت آب در فصول زراعی خبر داد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، “یاسر رهبردین” گفت: با هماهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایران هر ساله برنامه رهاسازی آب از سدها تدوین و بر اساس برنامه مذکور، مبتنی بر تحلیل منابع آب حوضه، حجم مخازن سدها و وضعیت احتمالی بارش‌ها، رهاسازی آب از سدها در فصول غیر زراعی انجام می‌شود.

وی ضمن برشمردن دلایل رهاسازی در فصول غیر زراعی اظهار کرد: در فصول غیر زراعی امکان انتقال کامل آب به پیکره و اثربخشی حداکثری در افزایش حجم آب دریاچه ارومیه، خصوصا در ماه‌های سرد سال به‌علت کاهش تبخیر و تلفات در مسیر انتقال و عدم وجود مصارف کشاورزی وجود دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همچنین وجود آبگیرهای متعدد کشاورزی در مسیر انتقال آب به دریاچه و لزوم انسداد مستمر این آبگیرها در زمان رهاسازی که منجر به بروز تبعات اجتماعی و مشکلات جدی در آبیاری دوره‌ای مزارع کشاورزی بر اساس حقابه می‌شود را دلیل دیگر رهاسازی آب در فصول غیر زراعی عنوان کرد.

رهبردین یادآور شد: بر اساس مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۳ و به منظور تأمین قسمتی از نیاز آبی این دریاچه، رهاسازی از سدهای مخزنی حوضه مذکور از سال آبی ۹۴-۹۳ در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی قرار گرفته است.

منبع: وزارت نیرو