03:48

1403/02/03

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

فولاد هرمزگان تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی را کسب نمود

در هشتمین دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومی ايران، روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان تندیس زرين دريافت كرد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، در هشتمین دوره آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومی ايران که با هدف سوق دادن روابط عمومي ها به سمت سرآمدي ، ارتقا كيفيت فعاليت ها و انطباق آن ها با استانداردهاي يك روابط عمومي سرآمد در ابعاد ساختاري ، كاركردي و محتوايي و  با

حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران و صاحب نظران روابط عمومی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، از روابط عمومی های برتر كشور با اهدا تنديس بلورین، سیمین و زرین تقدير به عمل آمد

در اين همايش پس از ارزيابی روابط عمومی های برتر كشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط عمومی شامل ۹ معیار بنیادین سرآمدی و ۸۱ شاخص فرعی، روابط عمومی های سرآمد در سه سطح زرين(كسب حداقل ۷۰۰ امتياز)، سيمين(كسب امتیاز بین ۶۵۱ تا ۷۰۰)  و بلورين(كسب امتیاز بین ۵۵۰ تا ۶۵۰) معرفی شدند

پس از اعلام بیانیه هیات داوران،روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان كه در ارزيابی های صورت گرفته۷۱۵  امتیاز ارزیابی را كسب كرده بود، به عنوان روابط‌عمومی سرآمد معرفی شد و تنديس زرين این جشنواره را دريافت نمود.