04:38

1403/02/03

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

عرضه زغال سنگ در بورس کالا حتمی است

رئیس کمیته اقتصادی انجمن زغال سنگ کشور در خصوص عرضه سنگ آهن گفت: قیمت زغال سنگ شناور و تابعی از شمش فولاد خوزستان شده است که این ها تمامی مقدمات عرضه سنگ آهن در بورس کالا است

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، قیمت گذاری زغال سنگ براساس درصدی از شمش فولاد آغاز این راه بوده و تولید کنندگان و مصرف کنندگان زغال سنگ می توانند از این موضوع منتفع شوند. قیمت پایه زغال سنگ در بورس هنوز مشخص نشده است. اما به زودی شاهد عرضه آن در بورس و قیمت گذاری منصفانه آن خواهیم بود؛ چگونگی تاثیر این موضوع بر شرکت های مصرف کننده که برخی نیز در بازار سرمایه حضور دارند، توسط رئیس کمیته اقتصادی انجمن زغال سنگ در گفتگو با بورس۲۴ توضیح داده شد.

علی نصیری رئیس کمیته اقتصادی انجمن زغال سنگ کشور در خصوص عرضه سنگ آهن در بورس کالا بیان داشت: قیمت زغال سنگ شناور و تابعی از شمش فولاد خوزستان شده است که این ها تمامی مقدمات عرضه سنگ آهن در بورس کالا است. آنچه که پیگیری می شود این است که مازاد قراردادها و تعهدات جاری در ساز و کاری که به نفع خریدار و فروشنده و یا منصفانه باشد، قیمت گذاری شود.

وی ادامه داد: در راستای همین موضوع پیشنهاد شد تا این مازاد در بورس کالا عرضه شود. این موضوع از طرف تمامی ارکان نیز مورد استقبال قرار گرفت. مقدمات کار از قبیل ثبت، رجیستری و … در حال انجام است. قیمت بورس را نیز عرضه و تقاضا مشخص می کند اما برای صنعت زغال سنگ که حدود نیم قرن از این موضوع محروم بوده است به نظر کشف قیمت منصفانه ای خواهد بود.

وی در مورد مصرف کنندگان زغال سنگ نیز گفت: در جلسه مورد نظر هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان زغال سنگ حضور داشتند و هر دو طرف نسبت به این موضوع استقبال نشان داند. کشف قیمت درست قطعا به نفع همگی خواهد بود. البته همان طور که گفته شد مازاد تعهدات زغال سنگی ها وارد بورس کالا خواهد شد و تعهدات تحویل زغال نیز به عنوان فرمول عیین شده ( درصدی از شمش فولاد خوزستان ) قیمت گذاری می شود. این موضوع منجر به حضور مشریان جدید در بازار مصرف زغال خواهد بود.

معاون اقتصادی انجمن زغال در ادامه تاکید کرد: شاید این موضوع که تعداد کم فروشندگان و مصرف کنندگان زغال در بورس کالا می تواند منجر به قیمت گذاری انحصاری شود، مورد توجه باشد اما این موضوع به عنوان آغازی خواهد بود تا سرمایه گذاران و متقاضیان خارجی نیز به این بازار وارد شوند و ما فقط نباید بازار داخل را ببینیم، بازارهای بین المللی باید مدنظر ما باشند. بنابراین این موضوع به عنوان به یک فرصت تلقی می شود.

نصیری در مورد بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ کشور نیز پاسخ داد: بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ در کشور ذوب آهن بوده و به نظر می رسد این شرکت نسبت به تامین آن اهمیت بیشتری قائل است،چرا که اگر زغال سنگ هر مجموعه بیشتر تامین شود این شرایط را فراهم می آورد که تولید خود را افزایش دهند و این موضوع حاشیه سود شرکت ها را بالا می برد.

وی افزود:شرکت ها به تولید بیشتر اهمیت بیشتری می دهند و به همین دلیل مصرف کنندگان زغال نسبت به عرضه دربورس کالا عکس العمل منفی نشان ندادند چرا که در این صورت می توانند مازاد نیاز خود را از طریق بورس تامین نمایند و موجبات افزایش تولید را فراهم آورند.

منبع:شرکت فولاد ایران