18:00

1403/01/26

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

ظریف مطرح کرد:گام سوم کاهش تعهدات در چارچوب برجام اجرا می شود

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد:گام سوم کاهش تعهدات برجامی در شرایط فعلی اجرا خواهد شد و تنها حق جمهوری اسلامی است که در باره اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم بگیرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  محمد جواد ظریف گفت همه  کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام به اجماع رسیده اند که آمریکا باعث همه تشنج ها شده است و خواسته های ایران از ابتدا مشخص وروشن بوده است و انتظاری فرا تر از برجام نداشته است.

وی افزود:ما گفتیم اگر برجام توسط دیگران به شکل کامل اجرا نشود ما هم به همان شکل ناقص آنرااجرا می کنیم والبته همه اقدامات ما در چارچوب برجام بوداست

وی با اشاره به خواست برخی کشور های عضو1+4 برای لغو اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی گفت:این در اختیارات جمهوری اسلامی است که در این باره تصمیم بگیرد وحتما اگر تعهدات طرف های خارجی برجام اجرا نشود این گام در امتداد اقدامات قبلی برداشته خواهد شد.