04:07

1403/02/01

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

شهر جدید “هشتگرد”به شبکه شهرهای یادگیرنده سازمان یونسکو می‌پیوندد.

شهر جدید هشتگرد روز شنبه، پنجم مردادماه سال جاری در مراسمی با حضور اعضای دفتر یونسکو در کشورمان و تعدادی از مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عضویت شبکه شهرهای یادگیرنده در خواهد آمد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  در پی برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده در سال ۲۰۱۵ در مکزیک، یونسکو درصدد برآمد تا شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده ( UNESCO Global Network of Learning Cities ) را راه‌اندازی کند. هدف از ایجاد این شبکه، ارتقای یادگیری مادام‌العمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان برای ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی، و توسعه پایداراست.

از دیدگاه یونسکو، شهر یادگیرنده، شهری است که با تاکید بر اهداف توسعه پایدار به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت و برابر برای همه، کلیه منابع خود در هر بخش را برای تحقق مواردی نظیر، ارتقای یادگیری فراگیر از پایه تا آموزش عالی، احیای یادگیری در خانواده‌ها و محله‌ها، تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار، گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در یادگیری، ارتقای کیفیت یادگیری، و پرورش فرهنگ یادگیری در سراسر زندگی بسیج می‌کند.

مطابق اسناد یونسکو، بسیج کلیه منابع و استفاده از آن‌ها، حاکمیت و مشارکت کلیه ذینفعان و تعهد و اشتیاق قوی سیاسی از شرایط اصلی ایجاد یک شهر یادگیرنده عنوان شده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی