17:44

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

رکود تورمى در صنعت فولاد

نتایج حاصل از معاملات این روزهاى بورس کالا نشان میدهد که قیمت پایه براى خریداران جذابیت ندارد و
قیمت گذارى هاى کمیته تنظیم بازار و دخالت ها ى دولت در قیمت گذارى ها و تعیین کف میزان عرضه در حالی که سکوت بر بازار فولاد حاکم شده، هم چنان باعث رکود در میزان تقاضا شده است و شاهد بودیم که امروز از ١٣٣٠٠ تن عرضه میلگرد تنها ٢۴٢ تن معامله شد

به گزارش”نوای صنعت“، این روزها پلتفورم بورس کالا تنها محلی برای رفع تکلیف و اخذ مجوز صادراتى شده است نه انجام معاملات براى بازار داخلى!!! که به نظر می رسد رسالت این سامانه برای تامین نیاز داخلی را زیر سوال برده است.

این روزها اکثر خریداران ترجیح میدهند از بازار آزاد محصولات خود را تأمین کنند تا از بورس کالا، چراکه قیمت هاى خارج از بورس جذاب تر و همراه با تخفیفات بیشتری همراه است. همچنین صادرات با این روند باعث فروش محصولات فولادى با حداقل قیمت ها در بازار شده است. هم چنان تأکیید میکنیم که دخالت هاى دولت در صنعت فولاد و بکارگیرى سیاست هاى ناکارآمد تنها باعث به وجود آمدن رکود تورمى در بازار فولاد کشور شده است.‌ از سوی دیگر، خریداران تا چه زمان می توانند در برابر قیمتهای اعلامی کمیته تنظیم بازار مقاومت نمایند؟ انبارها در حال خالی شدن بوده و دیر با زود خریداران دانه درشت مجبور به خرید مجدد خواهند شد و این هجوم ممکن است باعث ایجاد هیجان در قیمتها شود.

مطابق قانون، کالاهای پذیرش شده در بورس کالا از شمول قیمت گذاری دولت خارجند و دولت با علم به این موضوع از دادن دستور کتبی به واحد‌های فولادی مبنی بر عرضه با قیمت دستوری خودداری می کند. همین مسئله باعث شده تا فولادسازان تا زمان عدم دریافت کتبی دستور دولت از عرضه شمش در بورس بپرهیزند که موجب بروز التهاب در بازار شمش فولاد القایی شده است. امید است هم اندیشی کمیته با انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتج به نتایج موثر در بازار فولاد شود.

منبع:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی