03:17

1403/02/03

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

رشد اندک شاخص بورس

  آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که بیشتر شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،   شاخص بورس روز جاری با رشد ۴۹ واحدی در پایان معاملات به ۲۵۲ هزار و ۳۲۴ واحد رسید.

  آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که بیشتر شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

نوسان شاخص ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۹ واحد رشد معادل ۰.۰۲ درصد به ۲۵۲ هزار و ۳۲۴ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با ۱۳ واحد افزایش معادل ۰.۰۲ درصد به ۶۸ هزار و ۱۸۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۲۹ واحد افت معادل ۰.۳۸ درصد به ۶۰ هزار و ۳۶۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۵۳ واحد رشد، معادل ۰.۳۸ درصد به ۴۰ هزار و ۶۶۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۸۷ واحد رشد، معادل ۰.۱۴ درصد به ۲۸۰ هزار و ۵۳۵ واحد، شاخص بازار اول با ۱۳۳ واحد افزایش معادل ۰.۰۷ درصد به ۱۸۵ هزار ۳۰۳ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۳۷) واحد کاهش معادل (۰.۰۷) درصد، به ۵۰۴ هزار و ۶۰۱ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر امروز ۴ نماد « پارسان با ۱۳۳ واحد، فولاد با ۱۳۱ واحد، کچاد با ۱۰۹ واحد و شتران با ۸۵ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.   

عملکرد شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۱۳۱۱۶ واحد صعود معادل ۵.۰۱ درصد به ۲۷۴ هزار و ۷۶۹ واحد، سایر معادن با ۲۴۹۳ واحد افزایش معادل ۴.۹۶ درصد به ۵۲ هزار و ۷۶۷ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۷۸ واحد صعود معادل ۴.۹۰ درصد به ۵ هزار و ۹۵۸ واحد، ذغالسنگ با ۳۶۲ واحد رشد معادل ۴.۸۶ درصد به ۷ هزار و ۸۲۴ واحد، محصولات کاغذ با ۲۱۴۹ واحد افزایش، معادل ۳.۵۵ درصد به ۶۲ هزار و ۷۰۱ واحد، لاستیک با ۱۵۵۶ واحد رشد معادل ۳.۱۵ درصد به ۵۰ هزار و ۹۳۶ واحد، انتشار و چاپ با (۱۹۱۹۷) واحد کاهش معادل (۳.۳۳) درصد به ۵۵۸ هزار و ۱۴۵ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ختراک، کفپارس، دزهراوی، کسعدی، خمحرکه، غدام و چفیبر» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «دپارس، خفنر، غاذر، سصفها، فسرب، غشان و سنیر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۲۸۱ هزار نوبت معاملاتی، ۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۷ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۹۲۴ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان رسید.