21:47

1402/12/07

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

خیزش فولاد شادگان برای اخذ گواهینامه فولاد سبز

نوای صنعت“، مهندس کهزاد در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار نوای صنعت پیرامون چالش های فولاد شادگان در مسیر رسیدن به فولاد سبز گفت: فولاد شادگان عزم خود را جزم کرده و تلاش دارد در این مسیر دو قدم را بردارد.

مدیر عامل فولاد شادگان ادامه داد: قدم اول با توجه به اقدامات انجام شده خارج شدن از لیست صنایع آلاینده است که شامل تصفیه خانه آب گردشی داخل شرکت و بازچرخانی و پاکسازی و برگشت به چرخه تولید، غبارگیری ها و کنترل غبار است.

وی اضافه کرد: قدم دوم استفاده از هیدروژن به جای گاز طبیعی برای کاهش و حذف CO2 در محیط است که سبب اخذ گواهینامه فولاد سبز خواهد شد، کار سختی خواهد بود اما به همت همکاران در فولاد شادگان به این سمت حرکت میکنیم.

کهزاد در پاسخ به پرسشی در خصوص اشتغالزایی در مناطق محروم عنوان کرد: در حال حاضر 73 درصد از نیروهای شاغل در فولاد شادگان بومی شهرستان هستند، در سطح کارشناسی به بالاتر به دلیل محدودیت درصد بومی های شهرستان شادگان کم است اما مقطع پایین تر از کارشناسی تا 90 درصد شاغلین بومی هستند، تلاش داریم این روند در اشتغال های جدید ادامه داشت باشد و خواست ما این است که تا جایی که امکان دارد نیروهای بومی را استفاده کنیم.