04:21

1403/03/05

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

جلسه مشترک صادقی مجد مدیر عامل فولاد لجستیک با مهندس کهزاد مدیرعامل فولاد شادگان

به گزارش “نوای صنعت“، دکتر صادقی مجد مدیر عامل فولاد لجستیک و مهندس کهزاد مدیرعامل فولاد شادگان دیدار بعمل آورند .

در این جلسه ای مشترک در دفتر مدیرعامل محترم فولاد شادگان جناب مهندس کهزاد،مدیر بازرگانی جناب مهندس هوشمند،مهندس قارونی مدیر توسعه و برنامه ریزی،در تاریخ۱۴۰۲/۳/۲۲روز دوشنبه تشکیل و کلیه موارد در حوزه حمل نقل به ویژه در خصوص ایجاد مجتمع خدمات رفاهی برای رانندگان،خط ریلی از مسیر سربندر به بصورت ترکیبی به مقصد فولاد شادگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ومقرر گردید کارگروه مشترکی تشکیل و در خصوص موارد مشابه به ویژه پروژه های حوزه لجستیک اقدامات صورت پذیرد.