05:21

1403/02/01

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

تمدید 2 گواهینامه پتروشیمی جم

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) و سیستم مدیریت انرژی توسط تیم ممیزی شرکت پتروشیمی جم تمدید شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) و سیستـم مدیریت انــرژی توسط تیم ممیــزی شرکت توف نورد ایران-آلمان تمدید شد.
 
گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) و سیستم مدیریت انرژی که پیش از این از شرکت توف نورد ایران – آلمان برای شرکت پتروشیمی جم استقرار یافته بود در سیستم مدیریت یکپارچه برای هشتمین سال و در سیستم مدیریت انرژی برای ششمین سال پیاپی توسط تیم ممیزی این شرکت تمدید شد.
 
در تاریخ 6 و 7 مرداد ماه سال جاری و در جریان ممیزی سیستمهای مدیریت یکپارچه(IMS) و مدیریت انرژی ، مستندات و سوابق واحدهای عملیاتی و ستادی و میزان انطباق عملکرد سازمان با الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان این فرآیند با مشاهده روند بهبود در فرآیندها و فعالیتهای شرکت و عدم مشاهده موارد نامنطبق، اعتبار گواهینامه های 
 
سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهایISO9001:2015,ISO14001:2015,OHSAS18001:2007 و سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO50001:2011 با موفقیت تمدید شد.