04:27

1403/02/01

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟

یک کارشناس حوزه کار گفت: متاسفانه اکنون وضعیت به گونه‌ای است که کارفرماها بهانه اشتغال را می‌گیرند و خط و نشان می‌کشند که اگر دولت آنها را حمایت نکند تولید قطع می‌شود و کارگران شاغل در کارگاه‌ها به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند؛ از این رو تاکید دارم که قانون بیمه بیکاری باید اصلاح شود تا پشتوانه محکم و مطمئنی پشت‌سر آن باشد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  یک کارشناس حوزه کار گفت: در زمینه بیمه بیکاری فعالان چند رشته شغلی هستند که از مزایای بیمه بیکاری محرومند اولین گروه، قشر عظیم رانندگان هستند و پس از آنها کارگران فصلی، ساختمانی، قالیبافان و کارگران باربر هستند.

علی اکبر سیارمه اظهار کرد: در گذشته مبلغی برای بیمه بیکاری در بودجه پیش‌بینی می‌شد تا در مواقع مورد نیاز در حمایت از کارگر بیکار شده اختصاص یابد.

وی ادامه داد: قبلا کارفرماهایی که می‌خواستند خط تولید را عوض کنند درخواست می‌دادند و مدت زمان تغییر کاربری را هم قید می‌کردند و بر اساس آن از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کردند و لیست بیمه نیروهای کار ثابتی که به خاطر نوسازی کارگاه غیرفعال شده بودند را به تامین اجتماعی می‌داند و کارگران  به دلیل آن که غیر ارادی از کار بیکار شده بودند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گرفتند.

کارگران فصلی،  ساختمانی و قالیبافان محروم از بیمه بیکاری
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: معتقدم در بحث بیمه بیکاری،  کارگران بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک آسیب پذیرترند و باید بیشتر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. همچنین در مواقعی که با بیکاری دسته جمعی کارگران مواجهیم یا کارگاه‌ها در حال بازسازی و تغییر خط تولید هستند، بیمه بیکاری باید بیشتر به کمک بیاید.
سیارمه تاکید کرد: کارگران فصلی و ساختمانی هم هستند که به دلیل فصلی بودن کارشان معیشت آنها بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارد؛ لذا باید برای بیمه بیکاری شروطی بگذاریم که کارگران همه رسته‌ها بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

وی گفت: متاسفانه اکنون وضعیت به گونه‌ای است که کارفرماها بهانه اشتغال را می‌گیرند و خط و نشان می‌کشند که اگر دولت آنها را حمایت نکند تولید قطع می‌شود و کارگران شاغل در کارگاه‌ها به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند؛ از این رو تاکید دارم که قانون بیمه بیکاری باید اصلاح شود تا پشتوانه محکم و مطمئنی پشت‌سر آن باشد.

تجدیدنظر در منابع بیمه بیکاری 
به گفته این کارشناس حوزه کار، در بحث منابع بیمه بیکاری باید تجدیدنظر شود، چون این منابع جوابگوی خیل عظیم بیکاران نیست و اگر لازم است به آن سه درصدی که بابت بیمه بیکاری واریز می‌شود درصدی اضافه شود و بودجه جداگانه‌ای هم برای بیمه بیکاری در لوایح بودجه در نظر گرفته شود تا در زمانهایی که اشتغال کم و بیکاری زیاد است،  پرداخت مقرری بیمه بیکاری صدمات آن را جبران کند.

وی در پایان واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها را مورد انتقاد قرارداد و گفت: کاریابی‌ها در اشتغال چه دستاوردی داشتند که در بیمه بیکاری داشته باشند؟ تامین اجتماعی هنوز در بحث سهم درمان با وزارت بهداشت درگیر است و ضربه سنگینی خورده است لذا نباید با این قبیل اقدامات، صندوق تامین اجتماعی را تضعیف کنیم. این صندوق هم برای بازنشستگان و هم برای بیکاران در کوتاه مدت مزایایی دارد و باید آن را حفظ و تقویت کنیم.

بر اساس اعلام اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ۲۶۰ هزار نفر در کشر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است. پیگیری اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت وظایف قانونی متولیان اجرای قانون بیمه بیکاری است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف است زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق آموزش در کارخانه‌ها یا مراکز این سازمان فراهم کند.


منبع: ایسنا