17:26

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

بزرگ ترین شرکت‌های چینی کدامند؟

  در شرایطی که جنگ تجاری بین چین و آمریکا بالا گرفته است و دو طرف وارد رقابت تعرفه‌ای گسترده ای با یکدیگر شده‌اند، چین به دنبال یافتن راهکاری برای حفظ و تقویت صادرات خود است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  در سال های اخیر شرکت‌های چینی به طرز آشکاری وارد عرصه جهانی شده‌اند.

  در شرایطی که جنگ تجاری بین چین و آمریکا بالا گرفته است و دو طرف وارد رقابت تعرفه‌ای گسترده ای با یکدیگر شده‌اند، چین به دنبال یافتن راهکاری برای حفظ و تقویت صادرات خود است و برای تحقق این هدف حساب ویژه‌ای بر روی شرکت های بزرگ خود وا کرده است.

در ادامه با ۱۰ شرکت بزرگ چین از نظر ارزش آشنا می‌شوید:

۱-علی بابا

زمینه فعالیت: مختلف

ارزش بازار: ۴۵۳ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۲۷ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۵۶ میلیارد دلار

۲- تن سنت

زمینه فعالیت: مخابرات

ارزش بازار: ۴۳۶ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۱۵ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۴۸ میلیارد دلار

۳-بانک صنعت و بازرگانی چین

زمینه فعالیت: بانکی

ارزش بازار: ۲۸۲ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۱۲ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۱۷۶ میلیارد دلار

۴-پینگ آن

زمینه فعالیت: بیمه

ارزش بازار: ۲۲۸ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۳۹ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۱۶۸ میلیارد دلار

۵-بانک ساخت و ساز چین

زمینه فعالیت: بانکی

ارزش بازار: ۲۰۰ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۱ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۱۷۷ میلیارد دلار

۶-بانک کشاورزی چین

زمینه فعالیت: بانکی

ارزش بازار: ۱۷۸ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۰.۲ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۱۴۲ میلیارد دلار

۷-کوآچو

زمینه فعالیت: نوشیدنی

ارزش بازار: ۱۷۵ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۶۴ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۱۱ میلیارد دلار

۸-پترو چاینا

زمینه فعالیت: نفت و گاز

ارزش بازار: ۱۶۳ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۱۱ درصد کاهش

درآمد سال گذشته: ۳۵۸ میلیارد دلار

۹-بانک چین

زمینه فعالیت: بانکی

ارزش بازار: ۱۴۷ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۳ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۱۳۰ میلیارد دلار

۱۰-بانک تجاری چین

زمینه فعالیت: بانکی

ارزش بازار: ۱۳۲ میلیارد دلار

تغییر قیمت سهام در مقایسه با سال قبل: ۴۷ درصد افزایش

درآمد سال گذشته: ۵۳ میلیارد دلار

منبع: ایسنا