23:06

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

برکناری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

مختاری گفت: نعمت‌الله ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست، جایگزین صالحی شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  مشاور میعاد صالحی گفت: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با دستور رئیس جمهور برکنار شد.
 
مختاری؛ مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری  با اشاره به  برکناری میعاد صالحی مدیر عامل جوان صندوق بازنشستگی اظهار کرد: ساعتی پیش با دستور رئیس جمهور ، صالحی برکنار شد.

وی تصریح کرد: البته رئیس جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در صندوق مخالف بود.

مختاری یادآور شد: با توجه به این شرایط، نعمت‌الله ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست، جایگزین صالحی شد.

صالحی 37 ساله، 10 فروردین امسال بعنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب و پس از فقط 4 ماه برکنار شد.