17:52

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

بازدید رئیس کل بانک مرکزی از «اتاق معاملات» عملیات بازار باز

رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیأت عامل این بانک از «اتاق معاملات» اداره عملیات بازار باز، بازدید کردند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،   باتوجه به مصوبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه،  اقدامات ساختاری و اجرایی آن صورت پذیرفت و امروز، دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل از «اتاق معاملات» اداره عملیات بازار باز، بازدید کردند.

بر این اساس با شروع به کار «اتاق معاملات»، زمینه‌های اجرایی عملیات بازار باز در راستای تقویت و تکمیل سیاست‌های پولی و اعتباری فراهم می شود.

منبع: بانک مرکزی