17:05

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

ایران در جایگاه نهم از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی قرار گرفت

کشور ایران با 65 گیگاوات نیروگاه حرارتی منصوبه در جایگاه نهم دنیا قرار دارد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  مجموع ظرفیت نیروگاه‌های جهان 6 هزار و 628 گیگاوات است که نیروگاه‌های حرارتی با ظرفیتی به میزان چهار هزار و 17 گیگاوات، سهمی معادل با 61 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

در حال حاضر نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80.8 درصدی جایگاه نخست در میان نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در میان واحدهای غیرحرارتی نیز حدود 14.8 درصد از کل ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور مربوط به مولدهای برقابی، 0.9 درصد مربوط به واحدهای تجدیدپذیر، 1.3 درصد مربوط به نیروگاه‌های اتمی، 0.5 مربوط به واحدهای دیزلی و 1.8 درصد مربوط به واحدهای مقیاس کوچک گازی است.

گفتنی است، در ایران نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی با واحدهای بالای 25 مگاوات به عنوان نیروگاه حرارتی بزرگ شناخته می‌شود.

در نیروگاه‌های حرارتی انرژی حرارتی موجود در سوخت اولیه به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

منبع: وزارت نیرو