14:41

1402/12/02

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

انعقاد تفاهم نامه همكاری بین پارک علم و فناوری مازندران و شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پارک علم و فناوری مازندران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به منظور دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه کشور و نیز گام دوم انقلاب اسلامی تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای را امضاء کردند.

به گزارش”نوای صنعت“، این تفاهم نامه با هدف بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت‌های موجود، تقويت وتوسعه همكاري هاي في مابين باهدف دسترسي و بكارگيري دانش فني و فناوري روزآمد دراجراي طرح هاي پژوهشي، مطالعاتي، توسعه اي، كاربردي، مشاوره اي و آموزشي در موضوعات مرتبط با نيازهاي شركت به منظور دستيابي به دانش مربوطه و فناوري هاي و مورد نياز شركت به امضای دکتر محمد گلستان باغ مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دکتر قربانعلی نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران رسید.