12:07

1402/12/11

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

” آگهی تجدید مناقصه عمومی “تکمیل ساختمان اداری جدید کارخانه نورد بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بصورت PC”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان اداری جدید کارخانه نورد بردسیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید

به گزارش”نوای صنعت“، لذا از تمامی پیمانکاران دارای گرید حداقل 5 ابنیه (شرط ضروری) که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

  • شرایط:

1- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/07/1402.

2- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 10.000.000.000 (ده میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.

3- محل انجام کار: شهرستان بردسیر، کیلومتر 2 جاده بردسیر – کرمان.

4- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.

5- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

6- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

7- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرکت جهان فولاد سیرجان