16:44

1403/02/04

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

آغاز سفر دو روزه مهندس عرب يارمحمدی به منطقه جنوب شرق

مهندس عرب يارمحمدي مديرعامل شركت در چهارمين برنامه بازديد از مناطق عملياتي امروز و فردا به مدت دو روز از منطقه جنوبشرق بازديد مي كند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،   مديرعامل در اين سفر دو روزه از مراكز انتقال نفت نايين و يزد و همينطور تاسيسات رفسنجان، سيرجان و كرمان بازديد نموده و با همكاران اين مركز ديدار خواهند داشت.

بازديد از تاسيسات كاشان و پروژه خط انتقال فرآروده نايي- كاشان- ري از ديگر برنامه هاي اين سفر دو روزه است.

منبع: شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران