بروز مشکلات هزینه های تولید در صنعت طیور با افزایش قیمت مرغ

دبیر کانون مرغ‌داران گوشتی کشور نسبت به سقوط صنعت طیور کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: تصویب ۱۵ هزار تومانی

بیشتر بخوانید