پارسایی:پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کمیسیون تلفیق بودجه داده شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهادی را برای تک نرخی کردن بنزین و تعیین قیمت ۱۵۰۰

بیشتر بخوانید