عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
ضرورت رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بحران کرونا ثابت شد

فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طریق اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، کمک‌ها و خدمات زیادی را به مردم

بیشتر بخوانید