با استفاده از گروه سگ‌های موادیاب صورت گرفت؛کشف بیش از 30 کیلوگرم هروئین توسط مأموران گمرک رازی

با هوشیاری و مراقبت مأموران گمرک رازی در استان آذربایجان غربی بیش از 30 کیلوگرم هروئین از یک دستگاه خودرو

بیشتر بخوانید