سقوط قیمت نفت و ترس بازارنفت

نگرانی در مورد تقاضای نفت بر مسائل ژئوپلیتیکی و تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و همچنین قرارداد کاهش

بیشتر بخوانید