رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو
از وکلا تا جگرکی‌ها مشمول نصب سامانه صندوق فروش شدند

سازمان امور مالیاتی کشور فهرست مشمولان جدید نصب سامانه صندوق فروش (کارتخوان) را اعلام کرد که در بین آنها وکلا،

بیشتر بخوانید