کاظم خاوازی خبر داد :
خسارت های نوظهور در کشاورزی با تداوم تغییرات اقلیمی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تداوم تغییرات اقلیمی طی سه سال گذشته و به تبع آن گزارش بروز

بیشتر بخوانید

همکاری وزارت صمت و کشاورزی برای تداوم آرامش در بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی کامل

بیشتر بخوانید

بهبود معیشت کشاورزان با کشاورزی صادرات محور

کشاورزان از وزیر جدید جهاد کشاورزی انتظار دارند با مدیریت علمی در راستای اصلاح الگوی کشت حرکت کرده و با

بیشتر بخوانید