گهرزمین منتخب برتر حوزه کارآفرینی

 مراسم استانی تجلیل از انتخاب چهره های برتر حوزه کارآفرینی سازمان تامین اجتماعی در سالن تامین اجتماعی استان کرمان برگزار

بیشتر بخوانید