رويداد کارآفرينی ويتا با همکاری شتاب‌دهنده نوين‌تک و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران برگزارمی شود

شتاب‌دهنده نوين‌تک با همکاري سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران به‌منظور خلق تکنولوژي‌ها و کسب‌وکارهاي نوين اقدام به برگزاري رويداد

بیشتر بخوانید