دوره آموزشی برای اعضای کمیته‌های تخصصی پژوهشی ستاد برگزار شد

یک دوره آموزشی برای اعضای کمیته‌های تخصصی پژوهشی با عنوان “مدیریت تحقیق و توسعه” برگزار شد. به گزارش آژانس رویدادهای

بیشتر بخوانید