مترو تهران از ساعت ۱۲ و نیم امروز تا پایان مراسم راهپیمایی رایگان است

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به برگزاری راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت ملی در میدان

بیشتر بخوانید