سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:پرونده گازی ایران و ترکمنستان هنوز در حال بررسی است

پرونده داوری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ترکمنستان در حال حاضر در محکمه داوری بین‌المللی در دست

بیشتر بخوانید