ماهان دلیل پرواز به چین را اعلام کرد: پاسخ به درخواست مکرر وزرا

شرکت برابر درخواست‌های مکرر وزارتخانه‌های محترم خارجه و بهداشت و سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بازگرداندن دانشجویان نخبه و ایرانیان

بیشتر بخوانید