کارگران پتروشیمی چوار ایلام: وعده‌ها برآورده نشد، کارگران توبیخ شدند!

به گزارش”نوای صنعت“، کارگران شرکتی پتروشیمی چوار ایلام از عدم تحقق وعده‌های مدیران انتقاد کردند. به گفته‌ی آن‌ها، طرح طبقه‌بندی

بیشتر بخوانید