در 5 ماهه اول سال 1397
آمار بانک مرکزی درعملکرد تأمین ارز و وضعيت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب دستور ریاست محترم جمهوری درخصوص عملکرد تأمین ارز بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور

بیشتر بخوانید