با پیگیری های مدیرعامل شرکت
واکسیناسیون پرسنل چادرملو ادامه دارد

رئیس HSE مجتمع صنعتی چادرملو اعلام کرد؛ طی روزهای گذشته با تعامل مناسب شرکت چادرملو با مجموعه بهداشت ودرمان اردکان

بیشتر بخوانید