اختصاص 250 میلیون یورو برای واردات فوری دارو و تجهیزات پزشکی

در راستای تسهيل و تسريع در تامين ارز مورد نياز براى دارو و تجهيزات پزشكى، بويژه اقلام ضرورى برای مقابله

بیشتر بخوانید